Nieuwbouw, Restauratie, Verbouw
Monument, Winkel, Woning
Exterieur, Interieur
Ontwerp
2008
2010

Vinken Vastgoed BV heeft in 2007 in het centrum van Krommenie een perceel gekocht met opstallen. Zij wilden op die locatie winkels en daarboven gelegen woningen realiseren.

petra kramer, architect bna heeft hiervoor een 3-tal ontwerpen gemaakt t.b.v. een haalbaarheidsstudie. Voor alle opties zouden de bestaande opstallen gesloopt moeten worden. Bij het aanvragen van de sloopvergunning kwam monumentenzorg echter in opstand, in de veronderstelling dat de opstallen met de naam “Weversend” aan de Padlaan een gemeentelijke monument zou zijn. Gedurende het proces heeft het houten pand in de ‘Amsterdamse School’ stijl een beschermde status meegekregen, waardoor de oorspronkelijke plannen aangepast dienden te worden.

In overleg met de monumentencommissie en de welstandcommissie van Zaanstad heeft Petra Kramer een plan gemaakt waarbij woningen gerealiseerd zouden worden in het tot gemeentelijk monument aangewezen pand “het Weversend” en op het voorliggende terrein zou een winkelvolume gerealiseerd kunnen worden dat d.m.v. een verdraaiing op de centrale winkelstraat gericht zou zijn.

Het concept van het winkelvolume is eenvoudig maar sterk: een doorzichtig volume met strakke eenvoudige detaillering waarvan het plafond in de richting van zichtlijnen oploopt zodat het zicht op het monument maximaal blijft vanaf de Padlaan. Dit volume staat ‘los’ van het “Weversend” zodat het licht de volledige achterliggende gevel belicht en dus zichtbaar houdt. De zijgevels zijn eveneens voor de helft transparant gehouden voor maximaal zicht op het achterliggende monument vanaf de winkelstraat. In deze richting wordt de overgang van de tuin, van de naastliggende monumentale woning  aan de Padlaan, naar de winkelstraat gemaakt door halfbestrating d.m.v. grasstenen die ter plaatse van het winkelpaviljoen gescheiden worden in groene gevels en een groen dak over het paviljoen heen, terwijl de bestrating door het paviljoen doorloopt om daarna weer als halfbestrating samengevoegd te worden. En dat alles van meer-groen-dan-stenen naast de tuin naar meer-stenen-dan-groen naar de winkelstraat toe.

Een concept waar de Welstandcommissie zijn goedkeuring aan heeft gegeven ondanks dat het plan niet voldoet aan de destijds opgestelde welstandsnota voor het centrum van Krommenie.

Tot op heden is het nog niet gelukt om een gebruiker voor het winkelvolume te vinden en is het project nog niet tot uitvoering gekomen.

petra kramer, architect bna heeft het ontwerp gemaakt en  in samenwerking met Projectbureau Van Baar de bouwvergunning verzorgd.