Renovatie, Verbouw
Werken
Exterieur, Interieur
Ontwerp
2005
2007

Dit kantorengebouw aan de binnenring van Amersfoort stond al langere tijd voor een deel leeg. Dat was te wijten aan een slechte energiehuishouding en een gedateerde uitstraling van het pand. De wens van de opdrachtgever was dan ook: verbeter het klimaat en moderniseer het aanzicht. Daarbij moest de entreepartij een prominentere plaats innemen.

Om het gebouw zijn centrale plek terug te geven werd allereerst de naam gewijzigd: van Amersfoortstaete naar Citypoint. De ontwerpen van Petra Kramer behelsden een vliesgevel, waarmee dubbelwandigheid van het gebouw en daarmee een betere isolatie werd bereikt, en het afdekken van de uitgewassen grintpanelen (borstwering) met glaspanelen. De entree werd flink gemoderniseerd, onder meer door het verwijderen van een deel van de verdiepingsvloer, het realiseren van een binnenomloop en het aanbrengen van een wand met hierop een duidelijke bedrijfsaanduidingen.

Het terugkerende thema in het hele ontwerp was “driehoek”. Dit thema kwam voort uit de plaats van het gebouw ten opzichte van de omgeving en was terug te vinden in de belijning van de entree, de hoeken van het gebouw en de belettering.

Het ontwerp van Petra Kramer is goedgekeurd en vergund, het project is tot op heden echter nog niet ten uitvoer gebracht.